Novi biznis inkubator sa iskusnim mentorima

Počeo je sa radom virtuelni biznis incubator. Hoćemo da rešimo najčešća pitanja koja nastaju u razvoju firme:– Da li radim pravi posao i na najbolji način?– Kako da proširim svoj biznis i dođem do više korisnika?– Kako da dođem do novca koji mi je potreban? Od inicijalne procene uspeha ideje i početnog projekta, preko strategije, […]

Svaki biznis postaje “digitalni biznis”

Jedno od najčešćih pitanja u poslovnim krugovima i među preduzetnicima je: “Koji biznis pokrenuti? Ukoje industrije vredi ulagati, gde može da se uloži, a da je uspeh garantovan?” Iako je nemoguće datiprost odgovor, svaki novi posao treba da sadrži prefiks “digital” pa onda delatnosti konkretne industrije.Nekoliko godina ranije Google je doneo odluku o “mobile-first” okruženju, […]

Nauči - Zaradi - Uloži - Umnoži!