Optimizacija troškova

Kada smo završili imovinsku kartu i postali svesni onoga što posedujemo, onoga što smo stvorili, treba da razmislimo o navikama, stilu života kakav imamo i koliko je on zaslužan ili poguban za stvaranje dodatne vrednosti, kapitala i zaostavštine. Jedna od prvih osobina koje treba da preispitamo je karakter trošenja, kako se u ovom momentu odnosimo […]

Nauči - Zaradi - Uloži - Umnoži!