Put do uspešnog preduzetnika

Šta mislite, koje su osnovne karakteristike preduzetnika? Šta on treba da poseduje, šta su tu glavne osobine? Treba da ima i viziju i istrajnost i samopouzdanje, da je fleksibilan i da brzo reaguje, da bude spreman da preuzme rizike, sve je to tačno. A šta može da bude poslovna ideja? Odakle ona dolazi? Kod definisanja […]

Nauči - Zaradi - Uloži - Umnoži!