Učenje o novcu u školama

Pohvalno je što su pojedine škole u Srbiji uvele osnove preduzetništva, gde deca stiču osnovna znanja o stvaranju vrednosti. Organizuju se časovi gde se prave ručni radovi koji se zatim prodaju na školskom bazaru. Svi izrađeni predmeti se izlože i zabavno je videti kako se deca trude da prodaju artikle. Time uče o osnovnim mehanizmima […]

Nauči - Zaradi - Uloži - Umnoži!