Biznis Bukvar Youtube kanal i šta će biti na njemu

U formi video lekcija od 10-12 min obrađivaćemo sve teme koje se tiču preduzetništva, svih detalja razvoja biznisa, upravljanja novcem, kreiranja pasivnih prihoda.

Takođe, informisaćemo o radu virtuelnog biznis inkubatora, o novim konkursima za EU fondove, o VC projektima, o svim načinima kako može da se dođe do finansiranja.

Kroz još jedan medij pokušavamo da zaokružimo sve načine kako da podelimo kvalitetan sadržaj:
– kratki saveti na Instagramu
– duži tekstovi i tematski serijali za biznis portale
– serijal knjiga Biznis Bukvar
– gostovanja preduzetnika na IGTV
– tematske video lekcije na Youtube
– online webinari
– seminari i radionice uživo
– virtuelni biznis inkubator
– video kursevi (2022)

Nauči - Zaradi - Uloži - Umnoži!