Kalendar događaja

30. novembar

Kako razviti ideju u sprovodljivi biznis

30. novembar

Kako razviti ideju u sprovodljivi biznis

4.decembar

Raspoložive finansije za preduzetnike

4.decembar

Raspoložive finansije za preduzetnike

7. decembar

Iskustva u razmeni preduzetnika

7. decembar

Iskustva u razmeni preduzetnika

11. decembar

MODERNE FINANSIJE, PREDUZETNIŠTVO I RAZVOJ BIZNISA

11. decembar

MODERNE FINANSIJE, PREDUZETNIŠTVO I RAZVOJ BIZNISA

Nauči - Zaradi - Uloži - Umnoži!