Blog

Blog

Učenje o novcu u školama

Pohvalno je što su pojedine škole u Srbiji uvele osnove preduzetništva, gde deca stiču osnovna znanja o stvaranju vrednosti. Organizuju se časovi gde se

Blog

Tri predloga načina štednje

Predstavljamo nekoliko opcija kako možete da testirate sebe i sprovedete finansijski plan u delo. Predlažemo tri načina štednje. Nije predviđeno da se sva tri

Blog

Tri oblika dolaska do novca

Većina nas “setovana” je na određeni način razmišljanja i sličan životni put: škola – posao – penzija. Ili je to rad za nekoga u

Blog

Put do uspešnog preduzetnika

Šta mislite, koje su osnovne karakteristike preduzetnika? Šta on treba da poseduje, šta su tu glavne osobine? Treba da ima i viziju i istrajnost

Blog

Optimizacija troškova

Kada smo završili imovinsku kartu i postali svesni onoga što posedujemo, onoga što smo stvorili, treba da razmislimo o navikama, stilu života kakav imamo

Blog

Novac i emocije

Posle preduzetničke avanture iz prethodnih lekcija, nastavljamo priču o novcu, o svim mogućnostima iz segmenta krupnog biznisa i investiranja. “Krupan biznis” se računa za

Blog

Kako izgleda rad trejdera?

Ranije su ljudi fizički odlazili na berzu da bi obavljali trgovinu. Ako se sećate filma “Kolo sreće” sa Edi Marfijem tamo je berza prikazana

Blog

Gde je novac?

Prelazimo na globalno okruženje, na međunarodnu berzu i privredu. Svako od nas može da nabroji bar desetak poznatih svetskih kompanija, ali retko ko bi

Blog

Dobri saveti za početak

Dobre tehnike upravljanja novcem razvijene su da bi se smanjila vrednost koju pojedinci i firme troše na predmete koji ni po čemu ne uvećavaju

Nauči - Zaradi - Uloži - Umnoži!