COOPERATION WITH EEN

Cilj je pružati podršku ženama inovatorima i širiti zemlje koje se prijavljuju za EIC
Accelerator, kao i nosioce Pečata izvrsnosti (SoE) kroz stvaranje sinergije s partnerima iz EU-
a i programima kao što je Enterprise Europe Network (EEN).

Rok za konkurs

06.01.2022 17:00

Status

Aktivan

Sredstva

7,3 mill eur

Oblasti

Nauka, istraživanje i inovacije, Poslovanje, finansije i MSP, Socijalna pitanja, ljudska prava, manjine, Vlada i Civilni Sektor

Nauči - Zaradi - Uloži - Umnoži!