EUROPEAN RESEARCH COUNCIL SYNERGY GRANTS

Jeste li istraživač koji se želi pozabaviti istraživačkim problemom koji je toliko ambiciozan da
se ne možete sami nositi s vama i vašim timom? Synergy Grants bi mogli biti za vas!
Grupa od dva do najviše četiri glavna istraživača (PI) – od kojih će jedan biti određen za
koresopdenciju PI (cPI) – koji rade zajedno i donose različite veštine i resurse za rešavanje
ambicioznih istraživačkih problema.
ERC Synergy potpomaže projekte koje provodi grupa od dva do četiri pojedinačna istraživača
koji mogu zaposliti istraživače bilo koje nacionalnosti kao članove tima. Takođe je moguće
imati jednog ili više članova tima koji se nalaze u trećoj zemlji.

Rok za konkurs

10.11.2021 11:00

Status

Aktivan

Sredstva

10 mill eur

Oblasti

Nauka, istraživanje i inovacije

Nauči - Zaradi - Uloži - Umnoži!