OVERCOMING DISCRIMINATION FOR AN INCLUSIVE LABOUR MARKET

Potrebno je istražiti i testirati nove i inovativne načine integracije u tržište rada najranjivijih
manjina s ciljem smanjenja nejednakosti i promovisanja socijalne uključenosti. Odnosi se na
osobe diskriminisane na temelju invaliditeta i zdravlja, doba, pola, jezika, rasnog ili etničkog
porekla, seksualne orijentacije, građanskog i porodičnog statusa, iverske pripadnosti.

Projekti moraju doprineti svim sledećim očekivanim ishodima:

 • Razviti inovativne pristupe politikama za promovisanje uključenosti i kvalitetnog
  zapošljavanja ciljanih manjina.
 • Pomoć u razvoju političkih odgovora utemeljenih na dokazima za borbu protiv
  diskriminacije i promovisanje uključivanja zapošljavanja i uzlazne konvergencije.
 • Razviti prakse koje olakšavaju smanjenje radnog jaza između ranjivih i uobičajenih
  manjina, kao što su osobe s i bez invaliditeta, žene i muškarci, migranti i nemigranti,
  ljudi različitog etničkog ili rasnog porekla itd.

Rok za konkurs

20.04.2022 12:00

Status

U najavi

Sredstva

9 mill eur

Oblasti

Nauka, istraživanje i inovacije, Poslovanje, finansije i MSP, Socijalna pitanja, ljudska prava, manjine

Nauči - Zaradi - Uloži - Umnoži!