WOMEN TECHEU

Podrška visoko-tehnološkim start-upovima koje vode žene. Women TechEU je potpuno nova
inicijativa Evropske unije. {ema nudi prvoklasno podučavanje i mentorstvo za žene
osnivačice, kao i ciljano finansiranje kako bi se njihov posao podigao na viši nivo.
Pilot program pokrenut 13. jula podržava prvu skupinu do 50 perspektivnih start-upova koje
predvode žene, počevši od 2022.

Rok za konkurs

10.11.2021 11:00

Status

Aktivan

Sredstva

75.000 eur, pojedinačno

Oblasti

Nauka, istraživanje i inovacije, Poslovanje, finansije i MSP

Nauči - Zaradi - Uloži - Umnoži!