Marketing Workshop

Kategorija

Marketing

Broj lekcija

18 lekcija

Nivo

Osnovni

Za potrebe pojedinačnih preduzeća, izrađuje se tailor-made edukacija u segmentu marketing strategije i digitalnog nastupa, sa ciljem da se interni tim obuči i pripremi za svakodnevno sprovođenje svih marketinških aktivnosti.

Neophodno je da obuka bude tačno prilagođena konkretnim poslovnim procesima, da sagleda teme marketinga iz širokog ugla, ali i da uđe u detalje svakog digitalnog kanala i konkretnih svakodnevnih aktivnosti osoba (3 do 6) koje bi dalje bile zadužene za ove poslove.

Obuka je zamišljena u formi “workshop” gde bi se na svakom modulu uspostavili konkretni zadaci. Izrađuje se potpuno prilagođen kurs sa više elemenata, kroz kombinaciju predavanja i većim delom interaktivne radionice, koji će zadovoljiti ne samo zahteve iz opisa, već pružiti kompletan uvid u funkcionisanje preduzeća, fundraising i povećanje vidljivosti pojedinačnog brenda, imajući u vidu pravila integrisanih komunikacija, ciljnu grupu kojoj je usmerena, kanale i vizuale kojima se prenosi poruka.

1. POSTAVKA
– Definisanje okvira za nesmetanu i razumljivu komunikaciju na svim nivoima
– KPI (određivanje metrike i metoda evaluacije)
– Ton obraćanja i formata poruke (audio, video, text…)
– Digitalni storytelling, stil pisanja, kreativni pravac, kroz konkretne primere

2. SEGMENTACIJA
– Segmentacija
– Content, insight i prilagođavanje
– Influencer marketing
– Analitika i oglašavanje na društvenim mrežama

3. STRATEGIJA
– Marketing strategija – planiranje
– Specifikacija vizuelnog nastupa javnog preduzeća
– Plan sadržaja i objava u skladu sa kampanjama

4. EGZEKUCIJA
– Selekcija i planiranje nastupa u Google okruženju: web, blog, Google search, Youtube
– Planiranje nastupa u Facebook okruženju: Facebook post i grupe, Instagram Story, IGTV
– Operativno upravljanje digitalnim marketingom
– Vreme objava i rad sa pratiocima

5. PRODUKCIJA
– Produkcija audio, video, text, animacije…
– Definisanje prepoznatljivog dizajna
– Popularni besplatni alati i aplikacije za svakodnevni rad u digitalnom okruženju

Prijava za Marketing Workshop

Nauči - Zaradi - Uloži - Umnoži!