Novac i emocije

Posle preduzetničke avanture iz prethodnih lekcija, nastavljamo priču o novcu, o svim mogućnostima iz segmenta krupnog biznisa i investiranja. “Krupan biznis” se računa za nekog ko ima novca ili može da obezbedi uslove za to. Što se tiče investiranja, to ne podrazumeva nikakve velike svote, postoje razne načini kako neko može da bude investitor. Svako od vas ko ima besplatne akcije, već je investitor.

Razmislite o sledećim pitanjima:

Šta biste uradili sa 10.000 evra?

Ili 100.000 evra?

Šta biste uradili sa 1.000.000 evra?

Da li je neko razmišljao o tome? I u koje svrhe biste potrošili novac?

Šta je to u šta bi u Srbiji bilo zanimljivo uložiti pare?

Zašto je bitna ova vežba? Većina će lako da odgovori na prvo pitanje, čak se odgovor neće uopšte ticati ulaganja. Svako bi pokrio neke račune, dugove, kupio sebi nešto što je oduvek želeo, otputovao i slično. Ali vežbanje vijuga se uključuje kada dođemo u zonu da su sve naše trenutne potrebe i htenja zadovoljena, a opet imamo na raspolaganju novac koji treba da obrnemo.

Ili da promenimo pitanje – da novac nije problem, čime biste se bavili? Šta su vaše unutrašnje potrebe da se bavite time, ili ostvarite sebe u nekom poslu?

Tek kad isključimo novac kao kategoriju u razmišljanju, onda dođemo do toga šta zaista želimo da radimo, osećamo kao neku našu potrebu, naš poziv, svrhu u životu. Ako krenemo odatle, treba da razvijamo scenario kako da se bavimo time. Tu dolazi do mnogih kreativnih ideja i rešenja koja vode ka novim uslugama i proizvodima.

Biznis Bukvar Finansije: Lekcija 46

Nauči - Zaradi - Uloži - Umnoži!